سرفصل‌های دوره آموزش بیزینس پلن

 • اهمیت داشتن بیزینس پلن
  مزایا و کارکرد های داشتن بیزینس پلن
 • تفاوت بیزینس پلن و بیزینس مدل
 • مقدمات تدوین بیزینس پلن
 • معرفی تدوین طرح توجیهی و مزایای آن
 • اجزای بیزینس پلن
  کسب وکار شما چه مشکلی را حل میکند ؟/نیاز سنجی
 • ارتباط با مشتری /کانال های ارتباطی با مشتری
 • تدوبن فرابند های کلیدی کسب وکار
 • منابع مورد نیاز
 • استخدام نیروی انسانی
 • تدوین مارکتینگ پلن
  تعریف مارکتینگ پلن
 • تعریف پرسونا /انواع پرسونا
 • تفاوت b2b و b2c
 • تعریف بازاریابی سود اور
 • تعریف بازاریابی ارتباطات و المان های ان
 • نحوه مدیریت در تدوین مارکتینگ پلن
 • 4 p مارکتینگ پلن